Pilsen Tools

Tvrdoměry a očišťovací pistole

work

Tvrdoměry

  • Digitální tvrdoměr RB-1E – zkoušení tvrdosti metodami Rockwell a Brinell
work

Pneumatická očišťovací pistole

  • Odstraňování strusky, okují, rzi a jiných nečistot
  • Čištění žuly, vápence apod.
  • Robustní profesionální provedení
  • Dlouhá životnost
  • Vysoký výkon