Pilsen Tools

Strojní kooperace

  • Možnost využití kompletní strojní základny dle momentálních kapacitních možností
  • Individuální ceny dle vzájemné dohody
  • Možnost vystavení rozměrových protokolů
  • Možnost označení laserem
  • Možnost zajištění obalů a dopravy

 

 

Stroj Limity Přesnosti
Frézování
Konvenční frézky max. obrobek – 4HR 350 x 1600 mm Ra 3,2 IT 9
Konvenční frézky – drážkovací max. obrobek – 4HR 250 x 1000 mm Ra 3,2 IT 9
Konvenční frézka – na závity max. obrobek – KR 300 x 1000 mm Ra 3,2 IT 9
Frézka na ozubení max. modul 6 mm ; max. prům. 600 mm Ra 3,2 IT 9
CNC frézka INTOS prac. prostor – 900 x 450 x 450 mm Ra 3,2 IT 9
4osá CNC frézka SABRE prac. prostor – 760 x 510 x 560 mm Ra 3,2 IT 9
5osá CNC frézka HERMLE prac. prostor – 1300 x 720 x 630 mm Ra 1,6 IT 8
5osá CNC frézka DMU max. obrobek – KR 1040 x 590 mm / 1000 kg Ra 1,6 IT 8
Soustružení
Hrotové soustruhy – hrubovací max. obrobek – KR 1250 x 4000 mm Ra 12,5
Hrotové soustruhy max. obrobek – KR 800 x 8000 mm Ra 1,6 IT 8
Závitové soustruhy max. prům. obrobku 320 mm Ra 1,6 IT 8
Podtáčecí soustruh max. obrobek – KR 300 x 800 mm Ra 1,6 IT 8
NC soustruhy SPT max. obrobek – KR 310 x 1500 mm Ra 1,6 IT 8
CNC soustruhy CTX max. obrobek – KR 420 x 635 mm Ra 1,6 IT 8
CNC soustruh SP280 max. obrobek – KR 280 x 550 mm / 350kg Ra 1,6 IT 8
CNC soustruh EMCO – protivřeteno max. obrobek – KR 500 x 550 mm Ra 1,6 IT 8
CNC soustruh MASTURN max. obrobek – KR 530 x 4500 mm / 3000 kg Ra 1,6 IT 8
Vrtání a vyvrtávání
Radiální vrtačky stůl – 1000 x 750 mm
Souřadnicové vrtačky stůl – 1000 x 1600 mm Ra 1 IT 7
Horizontky prům. vřetene 100 stůl – 1250 x 1250 Ra 1,6 IT 7
Horizontka prům. vřetene 160 prac. prostor – 10000 x 3150 x 1600 mm Ra 1,6 IT 7
Hoblování a obrážení
Obrážečka max. obrobek – KR 1000 x 500 mm Ra 3,2
Hoblovka stůl – 2500 x 8000 mm Ra 3,2
Broušení
Brusky na plocho stůl – 315 x 1500 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Brusky na kulato max. obrobek – KR 640 x 4000 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Brusky na díry max. obrobek – KR 740 x 500 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Planetová bruska max. prům. obrobku 160 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Bezhroté brusky max. prům. obrobku 100 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Závitová bruska na čepy max. prům. obrobku 270 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Závitová bruska na kroužky max. prům. obrobku 100 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Bruska na ozubení do modulu 6 Ra 0,8 rozměry ±0,005
4osá NC bruska SCHÜTE prac. prostor – 400 x 250 x 300 mm Ra 0,8 rozměry ±0,005
Podbrušovačka na odvalovací frézy do modulu 24 Ra 0,8 rozměry ±0,005
Nekonvenční metody obrábění
Elektroerozivní hloubení prac. prostor – 800 x 550 x 400 mm
Další stroje
Frézka na vnitřní 4HR a 6HR velikost 4HR a 6HR 2 – 22 mm
Hydraulický lis – portálový zdvih – 1000 mm ; stůl – 3100 x 6000 mm
Zkružovačka max. šířka 2500 mm ; max. tl. 12,5 mm