Pilsen Tools

Opravy zdvihacích zařízení

work

Výroba, opravy a modernizace jeřábů – dopravní, stohovací, licí, sázecí, kovací

  • Výroba speciálních zdvihacích zařízení
  • Mostové, portálové, otočné, konzolové a podvěsné jeřáby
  • Dopravní, stohovací, licí, sázecí, kovací jeřáby
  • Jeřáby do normálního i ztíženého prostředí
  • Ovládání jeřábu z koše, kabiny, panelem nebo dálkovým rádiovým ovládáním
  • Montáž pružného uložení kolejí a výměna napájecích trolejí
  • Revize, prohlídky a zkoušky jeřábů a jeřábových drah
  • Školení obsluh zdvihacích zařízení
  • Výroba závěsných zařízení na jeřáby
  • Výroba dílenských kolejových vozů