Pilsen Tools

Vývojové projekty

OP PIK

EU fond pro RR Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu podporující zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků umožnil řešení níže uvedených projektů.

Webové stránky OP PIK: www.agentura-api.org/op-pik-obecne


OP PIK

Projekt energetických úspor PILSEN TOOLS s.r.o.

 • Obsah projektu:Cílem projektu je realizace souboru energeticky účinných opatření, které povedou k úspoře energie a snížení emisí CO2.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PIK APLIKACE

Deposice tenkých vrstev – progresivní nástroje a inovativní technologie

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004451
 • Koordinátor: PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Partneři: Ionbond Czechia, s.r.o. a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 1. 3. 2016
 • Ukončení: 21. 9. 2019
 • Rozpočet: 16 046 968,00 Kč
 • Obsah projektu: Výzkum a vývoj vhodných způsobů depozice tenkých vrstev a tepelného zpracování speciálních nástrojů pro následné povrchové úpravy.
  Vývoj technologie umožňující výrobu nově vyvinutých speciálních nástrojů při zachování nízkých výrobních nákladů a dosažení větší ekologičnosti provozu.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PIK POTENCIÁL

Vývojové středisko broušení.
Výbava centra experimentálního obrábění precizní bruskou.

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012314
 • Koordinátor: PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Zahájení: 18. 6. 2018
 • Ukončení: 31. 12. 2019
 • Rozpočet: 12 500 000,00 Kč
 • Obsah projektu: Zvýšení přesnosti vzorků pro experimentální obrábění se současným rozvojem výrobní technologie, spočívající ve zkrácení přípravných časů na upnutí a manipulací s polotovarem při vnitřním a vnějším hrotovém broušení.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PIK INOVAČNÍ VOUCHERY

Vývoj přípravku na životnostní zkoušky otočných hrotů.

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012877
 • Koordinátor: PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Partneři: VÚTS a.s.
 • Zahájení: 1. 3. 2018
 • Ukončení: 5. 2. 2019
 • Rozpočet: 399 000,00 Kč
 • Obsah projektu: Cílem projektu je vývoj, konstrukce a stavba speciálního zařízení pro životnostní zkoušky a měření házivosti otočných hrotů
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PIK INOVAČNÍ VOUCHERY

Vývoj elektroniky tvrdoměru ŠKODA RB-3000

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014329
 • Koordinátor: PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Partneři: Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni.
 • Zahájení: 1. 7. 2018
 • Ukončení: 1. 3. 2019
 • Rozpočet: 395 000,00 Kč
 • Obsah projektu: obnova softwaru a elektronické části tvrdoměru ŠKODA RB-3000, instalace a odladění průmyslového počítače, obrazovky a celého schématu mechatroniky od výrobce RASPBERRY PI.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

INTER-EXCELLENCE

podprogram INTER-EUREKA

Inter-Excellence

Podprogram INTER-EUREKA zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost evropských firem podporou mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Webové stránky INTER-EUREKA: www.eurekanetwork.org.

CRYONITRIDE

Inovace chemicko-tepelného zpracování tvářecích, kovacích a řezných nástrojů

 • Číslo projektu: LTE117006
 • Příjemce: PILSEN TOOLS s.r.o.
 • Partneři: COMTES FHT a.s.
 • Zahraniční pratner: IMP Varšava, Mototechnika
 • Zahájení: 1. 1. 2017
 • Ukončení: 31. 12. 2019
 • Rozpočet: 17 820 750,- Kč
 • Obsah projektu: Cílem řešení projektu je inovace postupu tepelného zpracování, nitridace a následné tepelné zpracování v kombinaci s hlubokým kryogenním zpracováním.