Pilsen Tools

Kariéra

Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. svým zaměstnancům poskytuje takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností.

Vzdělávání považujeme za svůj prvořadý úkol, který napomáhá hospodářské prosperitě společnosti i profesnímu růstu zaměstnanců.

Pravidelně vyhodnocujeme výsledky práce našich zaměstnanců, oceňujeme jejich výkonnost a profesionální úspěchy.

Společnost aktivně spolupracuje se středními a vysokými školami technického zaměření a odborným učilištěm při zajišťování odborné praxe učňů.

Stále rozšiřujeme poskytování zaměstnaneckých výhod.

Sbližováním firemních cílů s individuálními cíli zaměstnanců, upevňováním zdravých mezilidských vztahů ve firmě se snažíme podporovat pozitivní a kvalitní firemní kulturu.

dmg

Viktor Fiala
Tel.: 378 133 963